DISCLAIMER

Op het gebruik deze website, webdesignheuvelland.nl, zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Webdesign Heuvelland streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Webdesign Heuvelland niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie. De juiste informatie op deze website is ban algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Webdesign Heuvelland aanvaardt geen aansprakelijkheid van schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Webdesign Heuvelland en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Webdesign Heuvelland garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mail niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Webdesign Heuvelland te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten van website naar derden. Webdesign Heuvelland heeft geen invloed op website van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Webdesign Heuvelland aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van website ban derden.

Intellectuele eigendomsrecht
Alle publicaties en uitingen van Webdesign Heuvelland zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niet uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier worden gemaakt, zonder dat Webdesign Heuvelland daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.


Afdrukken